Pääuutisia

Uutistiedote
John A. Widtsoen patsas paljastettu Frøyassa Norjassa
Kesäkuun 17. päivänä 2017 Frøyassa Norjassa paljastettiin patsas John A. Widtsoen (1872–1952) kunniaksi. Hän palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vuodesta 1921 kuolemaansa asti vuonna 1952.

Tuoreita uutisia