Johto ja organisaatio

Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Useimmat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakunnat on järjestetty maantieteellisesti vaarnoiksi, jotka vastaavat hiippakuntia ja koostuvat yksittäisistä vaarnaseurakunnista. Alueilla, joilla on vähän kirkon jäseniä, myöhempien aikojen pyhät voidaan järjestää piireiksi, joka on pienempi versio vaarnasta. Jokainen piiri koostuu lähetysseurakunnista. Piirin maallikkojohtajaa kutsutaan piirinjohtajaksi. Piiri voi kehittyä vaarnaksi.

Ensimmäinen presidenttikunta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johdossa on 15 apostolia, joita pidetään myös profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina. Se, joka on ollut apostoli pisimpään, on kirkon presidentti, ja hän valitsee innoituksella kaksi muuta apostolia neuvonantajikseen. Nämä kolme toimivat ensimmäisenä presidenttikuntana, joka on kirkon ylin johtoryhmä.

Kahdentoista koorumi

Kahdestatoista miehestä yksi oli veronkantaja ja monet muut olivat kalastajia, jotka harjoittivat ammattiaan Galilean vesissä. Kun heidät kutsuttiin palvelemaan, he omistautuivat olemaan todistajina maailmalle Hänestä, joka oli heidät kutsunut.