Johto ja organisaatio

Ensimmäinen presidenttikunta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johdossa on 15 apostolia, joita pidetään myös profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina. Se, joka on ollut apostoli pisimpään, on kirkon presidentti, ja hän valitsee innoituksella kaksi muuta apostolia neuvonantajikseen. Nämä kolme toimivat ensimmäisenä presidenttikuntana, joka on kirkon ylin johtoryhmä.

Kahdentoista koorumi

Kahdestatoista miehestä yksi oli veronkantaja ja monet muut olivat kalastajia, jotka harjoittivat ammattiaan Galilean vesissä. Kun heidät kutsuttiin palvelemaan, he omistautuivat olemaan todistajina maailmalle Hänestä, joka oli heidät kutsunut.