Uutistiedotteita

Ihmisoikeudet ja ihmisten vastuu

Kirkko on antanut tietoa presidentti Monsonin tilanteesta

Presidentti Eyring vihki käyttöön Pariisin temppelin

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, vihki käyttöön Pariisin temppelin sunnuntaina 21. toukokuuta 2017.

Mormonijohtajia juutalaisjohtajien vieraina New York Cityssä

Juutalais- ja mormonijohtajien pienessä tapaamisessa viime lokakuussa eräs juutalainen arvohenkilö nimitti tapahtumaa ”kauniin ystävyyden aluksi” näiden kahden uskonnon välillä.

Presidentti Uchtdorf tapasi jäseniä ja kävi tutustumassa kolmeen temppeliin Euroopassa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisen presidenttikunnan jäsen puhui eurooppalaisille mormoneille ja kävi tutustumassa uuteen Pariisin temppeliin Ranskassa, peruskorjattavana olevaan Frankfurtin temppeliin Saksassa ja Haagin temppeliin Alankomaissa.

Mormonien uusi Apuyhdistyksen johtaja puhuu Yhdistyneissä kansakunnissa

Olkaa ystävällisiä ja huolehtivia, johtajat neuvoivat maailmanlaajuisessa konferenssissa

Miksi enkeli Moronin patsas on mormonitemppelien huipulla 

Yksi mormonitemppelien tunnusmerkillisimmistä piirteistä on vaikuttava kultainen enkeli Moronin patsas, joka on useimpien näiden pyhien rakennusten huipulla.

Suuntaa tänä pääsiäisenä huomio Rauhan Ruhtinaan antamiin rauhan periaatteisiin

Neljäntenä peräkkäisenä pääsiäisenä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko kannustaa jäseniä ja muita eri puolilla maailmaa jakamaan toivon sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Tämän vuoden teema tulee Raamatun opetuksesta, jonka mukaan Kristus on Rauhan Ruhtinas.

Mormonit valmistautuvat maailmanlaajuiseen konferenssiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet kokoontuvat 25. maaliskuuta ja 1.–2. huhtikuuta ympäri maailman saamaan opetusta kirkon johtavilta virkailijoilta.