Uutistiedotteita

Vanhin Robert D. Hales on kuollut 85-vuotiaana

Mormonit palvelevat mutavyöryn uhreja Sierra Leonessa

Eurooppalaiset mormonit sitoutuvat maailmanlaajuisessa konferenssissa uudelleen seuraamaan Jeesusta Kristusta

Noin puoli miljoonaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsentä Euroopassa odottavat innolla yleiskonferenssia, joka alkaa 23. syyskuuta.

Kirkko hankki Mormonin kirjan kirjanpainajan käsikirjoituksen

Historiallisia asiakirjoja ostettiin Kristuksen yhteisöltä

Uusi lähetyssaarnaajien koulutuskeskus Ghanassa on valmistunut

Vierailijat ovat olleet tervetulleita vastavalmistuneen lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen avoimien ovien tilaisuuteen Accrassa Ghanassa 8.–12. elokuuta 2017.

Oikeuksien kokonaisuudessa uskonnonvapaus on perusoikeus

Perjantaina mormoniapostoli Vanhin D. Todd Christofferson sanoi, että uskonnonvapaus ”on keskeinen niiden oikeuksien joukossa, joita voidaan pitää vapauksien kokonaisuutena. Kun uskonnonvapaus heikkenee, samalla heikkenevät monet muutkin arvokkaat oikeudet.”

Euroopan vyöhykkeen uusi johtokunta aloittaa palvelemisen

Rooman temppelin rakennustyömaan siirrettävät toimistotilat lahjoitettiin paikkakuntalaisten käyttöön

Tarpeettomiksi jääneet siirrettävät toimistotilat on nyt annettu Italian Punaisen Ristin, paikallishallinnon virastojen sekä erään maanjäristyksestä kärsineen paikkakunnan käyttöön.

John A. Widtsoen patsas paljastettu Frøyassa Norjassa

Kesäkuun 17. päivänä 2017 Frøyassa Norjassa paljastettiin patsas John A. Widtsoen (1872–1952) kunniaksi. Hän palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vuodesta 1921 kuolemaansa asti vuonna 1952.

Lain ja vapauden välinen tasapaino

Eri ihmisiltä saa erilaisia vastauksia. Jotkut uskovat, että se on lahja Jumalalta. Toiset sanovat, että se kuuluu oikeuden luonteeseen. Sitten on niitä, joiden mielestä se on ihmisten luomus, joka on mukautettu aikansa intresseihin ja olosuhteisiin.