Uutistiedotteita

Euroopan vyöhykkeen uusi johtokunta aloittaa palvelemisen

Rooman temppelin rakennustyömaan siirrettävät toimistotilat lahjoitettiin paikkakuntalaisten käyttöön

Tarpeettomiksi jääneet siirrettävät toimistotilat on nyt annettu Italian Punaisen Ristin, paikallishallinnon virastojen sekä erään maanjäristyksestä kärsineen paikkakunnan käyttöön.

John A. Widtsoen patsas paljastettu Frøyassa Norjassa

Kesäkuun 17. päivänä 2017 Frøyassa Norjassa paljastettiin patsas John A. Widtsoen (1872–1952) kunniaksi. Hän palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vuodesta 1921 kuolemaansa asti vuonna 1952.

Lain ja vapauden välinen tasapaino

Eri ihmisiltä saa erilaisia vastauksia. Jotkut uskovat, että se on lahja Jumalalta. Toiset sanovat, että se kuuluu oikeuden luonteeseen. Sitten on niitä, joiden mielestä se on ihmisten luomus, joka on mukautettu aikansa intresseihin ja olosuhteisiin.

Globaalin ja paikallisen välimaastossa

Teknologian ansiosta yhteydenpito on helpompaa. Sosiaalinen media kiihdyttää ideoiden virtaa ja kaventaa etäisyyksiä. Yhä useammat ihmiset ajattelevat, työskentelevät ja elävät yhteisessä informaatiotilassa.

Ihmisoikeudet ja ihmisten vastuu

Vapauden tarkoitus on suurempi kuin itse vapaus. Ajatus on olla vapaa jotakin varten, jonkun vuoksi. Oikeudet alkavat yksilöstä mutta eivät pääty siihen. Löydämme omimman itsemme perheestä, ystävistä, naapurustosta, tärkeistä asioista ja seurakunnasta. Nämä kaksi puolta vapaudesta – yksilö ja yhteisö – vahvistavat toisiaan ja antavat merkitystä toisilleen.

Kirkko on antanut tietoa presidentti Monsonin tilanteesta

Presidentti Eyring vihki käyttöön Pariisin temppelin

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, vihki käyttöön Pariisin temppelin sunnuntaina 21. toukokuuta 2017.

Mormonijohtajia juutalaisjohtajien vieraina New York Cityssä

Juutalais- ja mormonijohtajien pienessä tapaamisessa viime lokakuussa eräs juutalainen arvohenkilö nimitti tapahtumaa ”kauniin ystävyyden aluksi” näiden kahden uskonnon välillä.

Presidentti Uchtdorf tapasi jäseniä ja kävi tutustumassa kolmeen temppeliin Euroopassa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisen presidenttikunnan jäsen puhui eurooppalaisille mormoneille ja kävi tutustumassa uuteen Pariisin temppeliin Ranskassa, peruskorjattavana olevaan Frankfurtin temppeliin Saksassa ja Haagin temppeliin Alankomaissa.