Uutistiedotteita

Presidentti Nelson kutsuu kertomaan evankeliumin palautuksesta – Vuonna 2020 on kulunut 200 vuotta ensimmäisestä näystä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson kutsuu myöhempien aikojen pyhiä kertomaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumista muille vuonna 2020. Tänä vuonna ensimmäisestä näystä on kulunut 200 vuotta.

Kuinka Jeesuksen Kristuksen kirkko käyttää kymmenyksiä ja lahjoituksia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko käyttää jäsentensä antamat pyhät kymmenykset ja anteliaat lahjoitukset maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Koska mediassa on äskettäin julkaistu artikkeleja, joissa kirkon toimintaa on esitetty väärässä valossa, kirkko esittää seuraavan yhte...

Maailmanlaajuinen pyrkimys tuoda ”Valoa maailmaan” tuottaa lahjoituksia hyväntekeväisyyteen

Kuopion piiri

Ajatus Kuopion piirin uudelleen perustamisesta on ollut sinnikkäästi lähetyskentän johtokunnan rukouksissa vuodesta 2018 alkaen. Tahtotila oli selvä, mutta ajankohtaa Herra ei avannut hetkeen. Lopulta syksyllä 2019 Hän vahvisti sen, että oli koittanut aika tehdä konkreettinen ehdotus vyöhykkeen johtokunnalle. Jo aiemmin samana...

Suomen uusi lähetysjohtajapariskunta

Ville Kervinen, 60, ja Leena Kervinen (os. Hannula), 62, on kutsuttu palvelemaan lähetysjohtajapariskuntana Suomen lähetyskentällä heinäkuusta alkaen. He siirtyvät kesäkuun lopussa asumaan Espooseen johtamaan Suomessa palvelevia lähetyssaarnaajia. Lähetysjohtajan vastuulla yhdessä paikallisten piirinjohtajien kanssa on myös...

Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto kirkon talousasioista

Kuinka saavuttaa maailmanrauha, kuinka tulla enemmän enkelien kaltaiseksi ja kuinka kokea iloa? Jouluhartaus antaa vastauksia

Kirkon johtohenkilöt esittivät Kristukseen keskittyviä sanomia ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartaudessa

Ensimmäinen presidenttikunta julkaisee pakolaisia koskevan lausunnon

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-releases-statement-refugees-2019

Vuoden 2019 joulukampanja kannustaa palvelemaan ”yksitellen”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on pannut alulle maailmanlaajuisen kampanjan, jolla kannustetaan palvelemaan muita jouluna 2019.

Uudistakaa sitoumus seurata Jeesusta Kristusta, puhujat kehottivat maailmanlaajuisessa konferenssissa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon puolivuosittaisen yleiskonferenssin puheissa ja ilmoituksissa tähdennettiin naisten osallistumisen lisäämistä, nuorten vahvistamista ja henkilökohtaisen sitoumuksen uudistamista Jeesuksen Kristuksen seuraamiseksi.